Thema 1: Samenwerken aan een inclusieve samenleving is #SLIM!

Veel gemeenten zijn op zoek hoe zij alle inwoners kunnen laten profiteren van positieve ontwikkelingen. Waar mensen ruimte krijgen om hun talenten in te zetten en te ontplooien ongeacht hun achtergrond. Tijdens de conferentie komen onderwerpen als armoede, zorg, energietransitie en veerkrachtige dorpen aanbod. Hoe gaan ze in Vlaanderen om met dorpenbeleid, en wat kunnen wij leren van elkaar?

Workshops

 • Energietransitie ook voor mensen met een smalle beurs?
  Een rondetafelgesprek onder leiding van Suzanne Agterbosch (PON) en Jan Willem van Herpen (PNB) met Ralf Klop (Bernheze) en Cindy van den Bremen (stichting ZET).
 • Gedragen armoedebeleid? Ervaringen met armoede als input voor beleid.
  Door Gabie Conradi (Zorgbelang Brabant-Zeeland) en Benoit Hameleers van Burgerkracht Limburg.
 • Zorgzame dorpen, een antwoord op uitdagingen in je dorp?
  Door Herman de Pauw (provincie Antwerpen) in samenwerking met Thomas More instituut.
 • Grensoverschrijdende innovatietrajecten in de zorg – van idee naar live test
  Door Leen Broeckx (LiCalab), Noortje Hobes en John Komen (Coöperatie Slimmer leven).
 • Zorgcoöperatie Hoogeloon: veerkrachtdialoog over de doorontwikkeling van de eerste zorgcoöperatie van Nederland.
  Marlou Kremer (voorzitter) en Jolanda Luijten (PON)
 • Inclusierecept voor elke organisatie.
  Kook mee aan de hand van de VN receptenmap onder leiding van Stef Harwig (Zorgbelang inclusief) en de gemeente Wijchen

Thema 2: Sturen op maatschappelijke impact is #SLIM!

Steeds meer bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven zien geld niet als doel, maar als middel om een verschil te maken. Maatschappelijke waarde creëren en impact maken. In de workshops komen de opbrengsten vanuit de lerende aanpak aanbod zoals impactmeten, nieuwe financieringsvormen en sociale inkoop. Ook wordt een innovatieve Masterclass over social design in de publieke ruimte gegeven.

Workshops

 • Aan de slag met impact!
  Door Sanne Peeters (Zorgbelang Brabant- Zeeland)
 • Het Brabant Outcomes Fund: Leren door te doen!
  Astrid Kaag en Jolanda Schneider (PNB)
 • Botsende logica's: responsief werken en de PenC cyclus
  Angela Riddering en Ward Stadhouders (PNB)
 • Masterclass Social Design wat moet je ermee?
  Suzanne van Kemmeren en Eefje Ernst (stichting ZET)
 • Inkopen met impact
  Petra van Dijk (PNB) en Amber Bleeker (Social Impact Factory)
 • Doen is de beste manier van denken & Zoek het zelf lekker uit!
  door Arthur en Patrick, de Vrije Denkers

Thema 3: Nieuw samenspel tussen maatschappij en overheid is #SLIM!

Inwoners en cliënten denken, doen en beslissen vaker mee. Goede participatie leidt immers tot betere, duurzame besluitvorming. Voor de meeste organisaties geldt dat het nog zoeken is hoe je burgerparticipatie goed vormgeeft. Over de ervaringen en lessen rondom de herindeling in Altena en de rol van burgers hierin, zal burgemeester Fons Naterop en Marcel Fränzel een workshop verzorgen.

Workshops

 • Kom en ervaar hoe de adviesvangers werken.
  Adviesvangers Leanne Brand en Romena van Doornen, begeleiding Karim el Barkaoui Zorgbelang Brabant-Zeeland.
 • Participatie en de Omgevingswet: Een toekomstmuziek?
  Door Tijn van Lange, Martine Arts en Toon Tomberg (gemeente Ouden IJsselstreek).
 • Het nieuwe samenspel tussen burgers en overheid: De reis van Altena.
  De ervaringen van Fons Naterop en Marcel Fränzel onder leiding van Marjolein Duif (stichting ZET)
 • PACT aanpak in Tilburgse wijken. People Acting in Community Together.
  Mandy Keulemans en Anke Vosters (Gemeente Tilburg)
 • Investeren in je lokale samenwerkingspartners.
  Ellis van Boxtel (Zorgbelang Brabant/Zeeland i.s.m. Petra van der Horst (Koepel Adviesraden Sociaal Domein) en Evert van Schoonhoven (Nederland Zorgt Voor Elkaar, NLZVE).

Zie ook