De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. Er wordt volop geëxperimenteerd, geleerd én er worden al vele goede stappen gezet om impact te realiseren. Onder meer in het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord-Brabant.

Laat je inspireren

De Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland en de provincie Noord-Brabant organiseren de conferentie SLIM om samen met jou te verkennen hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de toekomst. De conferentie bestaat uit een plenair programma met interessante sprekers en er zijn diverse workshops over uiteenlopende onderwerpen. Na afloop van deze bijeenkomst ga je gegarandeerd met een glimlach naar huis, met meer begrip voor elkaars perspectief en volop nieuwe ideeën. Je hebt nieuwe invalshoeken en voldoende instrumenten leren kennen om het in je eigen dagelijkse praktijk verder toe te passen.