Er waren meer dan 700 gasten. waaronder Brabantse energie-experts, beleidsmedewerkers, bestuurders, innovatoren en professionals werkzaam bij woningcorporaties en onderwijs- en kennisinstellingen en overige maatschappelijke organisaties. Op het programma stonden speciale gasten als Jan Terlouw en Marjan Minnesma en meer dan 50 workshops en lezingen.

De toekomst naar vandaag

Nog nooit werkten we in Brabant zo intensief en met zoveel mensen aan het energiesysteem van de toekomst. Wie zijn deze mensen? Waar zijn zij mee bezig? Hoe kunnen zij u helpen uw ambities te verwezenlijken of wat heeft u hen te bieden? De provincie Noord-Brabant werkt vanuit de overtuiging dat samenwerking dé manier is om de opgave van de energietransitie te versnellen. Dit Energiefestival bood daarvoor een podium.