Atoombunker-07 Atoombunker-12 Juliana_20110929084103483_0001 Statenzaal-deur Abstract gebouw ext Bouw-provinciehuis Exterieur Hal Kunst luchtfoto-provinciehuis

Indertijd was er nogal wat kritiek op de zeer markante vorm en de afmetingen van het gebouw. Het werd gezien als 'een belichaming van bestuurlijke macht die niet meer van deze tijd is'. Het pand bestaat uit een gedeelte laagbouw van 2 verdiepingen en een toren van maar liefst 103,5 meter hoog.

Toren & Koude oorlog

In de laagbouw bevinden zich de publieksruimten en de Statenzaal. In de 23 verdiepingen tellende toren werken de ambtenaren. Het originele ontwerp werd in 1992-1994 uitgebreid met 6.000 m2 nieuwbouw. Onder het provinciehuis bevindt zich een bunker uit de Koude Oorlog. In geval van nood kon daar het provinciebestuur haar taken voortzetten.

Wederopbouw

Het gebouw is een mooi voorbeeld van de expressief modernistische naoorlogse architectuur tijdens de wederopbouw (1940-1965). Opvallend voor de wederopbouwperiode is de introductie van het grote gebaar, het sculpturale en het monumentale, wat in dit gebouw zeker is terug te vinden (toren, ontvangsthal). Het gebouw is ontworpen in 1953 en gebouwd tussen 1966 en 1970. Op 12 november 1971 werd het geopend door Koningin Juliana.

Exterieur versus interieur

Het provinciehuis is een zogenaamd interieurensemble. In dit geval wil dat zeggen dat de architect zowel interieur als exterieur heeft ontworpen vanuit dezelfde ontwerpgedachte.
In het interieur spelen kunstwerken een grote rol en er was veel aandacht voor het integreren van de kunst met de architectuur van het gebouw. De toegangsdeur tot de Statenzaal is daar een goed voorbeeld van.

Ligging

Traditioneel werd een provinciehuis op aan of op een centraalgelegen (markt-)plein van de provinciale hoofdstad gesitueerd. In de naoorlogse periode echter werd vrijwel zonder uitzondering ruimte gecreëerd door het verbouwen of slopen van de bestaande bebouwing. Maatschappelijk onwenselijk en bovendien kostbaar en tijdrovend.
Als gevolg van de hoge grondprijzen en de verkeers- en parkeerproblemen in de binnensteden kregen steeds meer kantoorgebouwen een plek aan de rand van de stad. De opkomst van de auto droeg eveneens bij aan deze ontwikkeling, zodat de bereikbaarheid gegarandeerd kon blijven.